Op 8 november 2022 werd het Klimaatnetwerk op gang getrapt. Er zijn momenteel zes werkgroepen die concrete initiatieven zullen uittekenen. Ook interesse om aan te sluiten? Meld je dan aan via ons contactformulier

Zonnepanelen

Het massaal installeren van zonnepanelen kan in onze streek de uitstoot van tientallen kton CO2 vermijden. Deze maatregel is daarmee, na isolatie, de tweede meest doeltreffende ingreep.

Werkgroep 1: zonnetellers 

We voorzien duurzame panelen die bij het binnenrijden van de Druivenstreek aangeven hoeveel daken voorzien zijn van zonnepanelen. Welke gemeente is de zonnigste? Hoog tijd om de top 5 van de provincie in te kunnen duiken! 

Werkgroep 2: energiedelen

We werken een project uit om zonne-energie achter een middenspanningscabine verder te verdelen onder buren. Welke gemeente wil dit innovatieve proefproject uitwerken?

Duurzaam consumeren

Consumeren zonder dat dit nadelig is voor mens en milieu. Dit betekent binnen de draagkracht van de planeet blijven, inclusief de verborgen impact. Dit omvat o.a. ook bewust aankopen en/of niet-aankopen: nagaan of je iets echt nodig hebt, delen of ruilen, tweedehands kopen, zelf maken en als het echt niet anders kan nieuw aankopen.

Werkgroep 3: kringloopcentra

We starten een centrum op dat de cirkel rond maakt: een kringloopwinkel, een repair-shop, tweedehandsbeurzen en repair cafe’s op één locatie!

Werkgroep 4: eco-impact

‘Ik wil wel duurzaam consumeren, maar ik weet niet waar te beginnen.’ Klinkt bekend? Dankzij het Klimaatnetwerk zal de Druivenstreek correcte info krijgen over de eco-impact van producten

Eiwitshift

De consumptie van meer plantaardige en minder dierlijke producten. Vandaag is de verhouding 60/40 (dierlijke/plantaardige eiwitbronnen), het doel is 40/60 tegen 2030. Niet alleen ten behoeve van een reductie van de uitstoot van broeikasgassen maar ook voor de volksgezondheid.

Werkgroep 5: plantaardig eten

Vegetarisch eten is niet enkel goed voor het klimaat, maar heeft meerdere voordelen. Een shift naar meer plantaardige eiwitten is ook beter voor dierenwelzijn, globale voedselvoorziening en biodiversiteit, maar vooral ook voor de gezondheid. Het klimaatnetwerk zet zijn kennis en expertise in om de gezondheidsvoordelen bekender te maken.

 

Lekker vegetarisch eten dat verder gaat dan de combinatie patat-groenten-veggieburger? Het kan! 

Modal shift

De verschuiving van autobezit en autogebruik naar stappen, fietsen, openbaar vervoer en autodelen. Dit vermindert de CO2-uitstoot, de pollutie en de file- en parkeerdruk.

Werkgroep 6: duurzame mobiliteit

Jouw auto, fiets, step, bakfiets delen met buren, zonder bekommernissen -dat is het doel van deze actie