Klimaatnetwerk?

Een netwerk van partners gevestigd in de Druivenstreek waardoor coördinatie van de expertise en dus meer impact en efficiëntie mogelijk wordt.

Wat wordt nagestreefd?

Een rechtvaardige klimaattransitie via concrete acties die leiden tot een gezonde en klimaatneutrale toekomst: propere lucht, zuiver water, gezonde voeding en gezondheid voor mens en natuur.

Onze klimaatklappers

Wij richten ons op die thema’s die écht het verschil kunnen maken in het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen in de Druivenstreek: onze klimaatklappers!

*Opgelet! Deze cijfers moet je niet opvatten als persoonlijk advies. Deze grafiek zegt je niet wat jij het beste kan doen voor het klimaat in je dagelijks leven. Het zegt wel waar we collectief als netwerk het meeste verschil kunnen maken 

Stichtende partners

Afdeling Druivenstreek

Ondersteunende partners