Klimaatnetwerk

Wij zijn een netwerk van partners gevestigd in de Druivenstreek waardoor coördinatie van de expertise en dus meer impact en efficiëntie mogelijk wordt.

Wat wordt nagestreefd?

Een rechtvaardige klimaattransitie via concrete acties die leiden tot een gezonde en klimaatneutrale toekomst: propere lucht, zuiver water, gezonde voeding en gezondheid voor mens en natuur.

  • Werkgroep ‘Joepie Veggie Kookworkshops’

  • Maai Mei Niet, maar wat dan in juni?

  • Inspiratiesessies Klimaatnetwerk Druivenstreek: waar staan we en wat kunnen we van elkaar leren?

  • De eerste werkgroep zijn van start gegaan