Een aantal van de werkgroepen die ontstaan zijn na de Aftrap van het Klimaatnetwerk Druivenstreek
op 8/11/2022 zijn al samengekomen. Hierna een korte feedback hierover.

De ‘zonnetellers’ gaan weldra hun licht opsteken in Nederland waar er al panelen gebruikt worden bij het binnenrijden van de gemeenten om aan te geven hoeveel daken voorzien zijn van zonnepanelen. Op basis hiervan volgt een overleg met de gemeenten in onze streek. Dit koppelen ze dan aan beschikbare data over het aantal zonnepanelen per gemeente.

Na contact met een reeks installateurs moet weldra blijken of er bereid zijn in te stappen. Vervolgens pas kunnen ingeschat hoe en wanneer het aanleggen van zonnepanelen straat per straat of wijk per wijk in het kader van ‘zonnestraten’ aangepakt kan worden.

Het screenen van een aantal mogelijkheden voor energiedelen is achter de rug. In één geval komt er op korte termijn een overleg. Verder volgt ook een bevraging van experts in dit verband.

De bedoeling van de werkgroep Kringloopcentrum is hiervan een concept 2.0 op te starten dat bestaat uit een Kringloopcafé, een RepairCafé, enz. Eerst in één gemeente en dan zo inspirerend dat ook andere dorpen en gemeenten in de Druivenstreek dergelijke Kringloopcentra 2.0 gaan opstarten. Het proces begint bij het leren van een aantal succesvolle Kringloopcentra in België en Nederland, het uitwerken van een voorstel, dit breed bespreken, enz.

Voor de overige werkgroepen over duurzaam consumeren wordt eerst gewerkt aan die van de bewustmaking rond eco-impact omdat deze actie eigenlijk bijna klaar is. Het betreft een sensibiliseringsactie rond de eco-impact van onze consumptie. Daarin geïntegreerd: promotie van bestaande platformen als peerby voor gereedschapsdelen en goed geplukt voor voedseloverschotten.

Vervolgens komen de ideeën over fysieke gereedschapsbib of fysieke open frigo’s aan bod.
Dit met oplossingen zoals : tweedehands, digitale platformen om gereedschap of voedseloverschotten te delen of te ruilen…

De werkgroep kookworkshops rond vegetarisch eten heeft zich vooral gebogen over de hoofdvraag: hoe schakelen we over van het klassieke menu naar een vegetarisch menu? En dat op een manier die simpel, snel en lekker is, ook voor kinderen, en te combineren met een gezin en een job? Kwam ook aan bod: mogelijke acties zoals informatieve stands, alleenstaande acties en doe-groepen.