Op 24 mei 2023 vond de tweede inspiratiesessie van het Klimaatnetwerk Druivenstreek plaats en het was een succes! 

De avond trapte af met Fons Feekes. Fons gaf een korte voorstelling van het inspirerende G40 project waarbij leerlingen van middelbare scholen in Tervuren concrete klimaatacties formuleerden voor het gemeentelijke klimaatplan. Een succesvolle actie waar de Klimaatnetwerk-werkgroepen lessen uit kunnen trekken en hoop uit kunnen putten. 

Vervolgens gaven de 6 overgebleven werkgroepen een update over hun voortgang. En wat bleek? De werkgroepen hebben al heel wat stappen ondernomen. Hieronder enkele voorbeelden:

De werkgroep Eco-impact werkte alvast een schitterende visuele campagne uit om bewustzijn te creëren rond de ecologische impact van onze dagelijkse handelingen. Op langere termijn kijken ze naar het oprichten van een gereedschappenbibliotheek of zelfs een materialenbank. Kunnen we zulke prachtige initiatieven lanceren in onze Druivenstreek?

De Veggie-werkgroep heeft een mooie planning opgesteld voor het organiseren van kookworkshops. Onderwerpen zoals broodbeleg, evenwichtige dagmenu’s en vleesvervangers zullen allemaal aan bod komen. De focus ligt op snelle en eenvoudige recepten. We kijken er echt naar uit! 

De werkgroep Kringloopcentra is ambitieus en streeft naar het oprichten van een alternatieve vorm van een kringloopcentrum. Hieraan zijn ook een hele reeks andere zaken aan gekoppeld zoals een repair café met werkplaatsen en ruimten voor workshops. We hopen allemaal dat dit mooie project gerealiseerd zal worden! 

De werkgroep Zonneteller is dan weer in de cijfers gedoken en heeft berekend welke gemeente op dit ogenblik de meeste zonnepanelen heeft. Vervolgens zal de werkgroep die cijfers progressief bijwerken en met een bijzonder doel benutten.Benieuwd? Meer informatie volgt snel. 

Ook de werkgroepen Duurzame Mobiliteit en Energiedelen zitten niet stil – volg onze blog om op de hoogte te blijven! Interesse om mee te werken? Kijk snel hier.