Herman, de voorzitter van Klimaatnetwerk Druivenstreek, blikt terug op een bewogen jaar.

Eerste verjaardag Klimaatnetwerk Druivenstreek

Klimaatnetwerk Druivenstreek (KD) is een feitelijke vereniging opgericht op 8-11-2022 als gevolg van een knaller van een aftrap in De Bosuil. Bijna honderd deelnemers hebben toen het beste van zichzelf gegeven rond zeven thematafels op basis van een reeks ‘klimaatklappers’. Hieruit zijn tien werkgroepen ontstaan. Sommige met een sneltreinvaart, andere wat trager of eerder schoorvoetend.

Het leek ons ondenkbaar dat alle tien werkgroepen zouden blijven bestaan en dat is ook niet nodig. Sommige werden samengevoegd, andere werden stopgezet. Nog andere functioneren tijdelijk op een lager pitje omdat we als burgers vaak afhankelijk zijn van externe factoren. Niet in het minst van de hefbomen in handen van lokale of regionale overheden, soms ook door sceptische reacties van mogelijke bondgenoten. Het zij zo, we gaan verder op ons elan met de werkgroepen waar het kan en pikken voor de andere de draad weer op zodra mogelijk.

Nog even eraan herinneren dat de stichtende partners van KD de volgende zijn: Velt Druivenstreek, Fietsersbond Hoeilaart-Overijse, Transitie Tervuren en Druifkracht.
Eerst was er enkel een beperkte en tijdelijke financiële inbreng door Druifkracht, net voldoende om de werking toe te laten. Gelukkig werden we al snel geholpen op het vlak van vergaderfaciliteiten en infokanalen door het GC De Bosuil. Gaandeweg is diezelfde steun door de gemeenten ook mogelijk geworden dankzij de erkenning van de vereniging door de gemeenten Overijse en Hoeilaart. Op basis van de toezegging van een morele en praktische ondersteuning is dit nu ook mogelijk in de gemeenten Bertem, Huldenberg en Tervuren. We zijn hen alle zeer dankbaar!

Daarnaast is er ook een reeks van andere partners die ons van in het prille begin moreel ondersteund hebben en die we dan ook opgenomen hebben op onze website. Waarvoor ook onze grote dank.

Terwijl we initieel nagenoeg geen budget of andere middelen hadden, komt er momenteel verbetering: een sponsor, CEOs4Climate, dient zich aan en op basis van de erkenning door twee gemeenten is er ook een perspectief op enige subsidies.
Specifiek voor één project, ‘Zonneteller’, hebben we een subsidie ontvangen van Cera. Dit laat toe toch al een erg concreet perspectief van realisatie te bieden. Op dit ogenblik zijn we daarom in nauw overleg met de vijf gemeenten om het percentage aan daken met zonnepanelen per gemeente dynamisch in het straatbeeld te brengen. Wij geloven dat hierdoor een gezonde rivaliteit tussen de inwoners van de gemeenten ontstaat en zo de transitie naar hernieuwbare energie een duwtje in de rug krijgt.

Ik zou liegen mocht ik zeggen dat dit alles eenvoudig verlopen is. Sommige projecten zijn (nog) niet levensvatbaar gebleken.
Verder kampen we zoals elke andere vereniging ook met een tekort aan actieve vrijwilligers. Sommigen verkiezen vooral korte, duidelijke en concrete taken uit te voeren en dat is goed want die dienen eveneens te gebeuren. Echter, een vereniging heeft niet alleen nood aan ‘doeners’ maar ook aan ‘denkers’. Er moeten nu eenmaal zaken uitgedacht en georganiseerd worden alvorens er iets concreets kan gedaan worden. Een minimum aan vergaderingen is dus noodzakelijk.

Daarnaast blijft communicatie, intern en extern, een terugkerend werkpunt. Iedereen op dezelfde golflengte brengen en houden is niet vanzelfsprekend.

Als voorzitter ben ik mij bewust van de hele weg die we al afgelegd hebben maar ook van de uitdagingen die nog voor ons liggen. KD is vanaf 8-11-2023 geen ‘baby’ meer maar een ‘peuter’. We gaan met een gezonde nieuwsgierigheid en veel goesting 2024 in en hopen nog meer realisaties tot stand te brengen dan in ons eerste levensjaar. Yes we can!

Herman Baeyens
Voorzitter

________________________