Klimaatnetwerk Druivenstreek Verwelkomt Ondersteuning van Druivenstreek Gemeentes voor een Duurzame Toekomst!

Bij de oprichting van een nieuwe vereniging komt ook heel wat extra werk achter de schermen kijken. Zo kan een vereniging zich laten erkennen bij zijn gemeente en op die manier extra ondersteuning krijgen. En aangezien Klimaatnetwerk Druivenstreek over verschillende gemeentes heen werkt vragen wij formele erkenning of morele en praktische ondersteuning aan bij alle Druivenstreek-gemeenten. Gemeente Bertem beet de spits af en heeft morele en praktische ondersteuning toegezegd! Concreet wil dit zeggen dat de gemeente onze doelstellingen erkent en ondersteunt, en dat wij gebruik kunnen maken van een aantal gemeentelijke voorzieningen zoals de infokanalen. Ook gemeente Huldenberg heeft te kennen gegeven dat ze onze vereniging praktisch zullen ondersteunen. Gemeente Overijse volgde snel – in Overijse worden we officieel erkend als vereniging en zijn we dan ook terug te vinden op de gemeentelijke website. En recent vernamen we dat ook gemeente Hoeilaart ons officieel erkent als vereniging! Een ware opsteker voor Klimaatnetwerk Druivenstreek. De morele ondersteuning van de gemeentes betekent immers sowieso veel voor ons, maar zeker de praktische ondersteuning is voor onze vereniging van cruciaal belang. Weer een stapje verder om onze doelstellingen te behalen: Een rechtvaardige klimaattransitie via concrete acties die leiden tot een gezonde en klimaatneutrale toekomst: propere lucht, zuiver water, gezonde voeding en gezondheid voor mens en natuur.

Edit: Ook de gemeente Tervuren reageerde ondertussen positief op onze vraag naar morele en praktische ondersteuning! Klimaatnetwerk Druivenstreek wil alle gemeentes hartelijk danken voor hun erkenning en/of ondersteuning.